Ons team bestaat uit een mix van meesters en juffen. Zij krijgen ondersteuning van een klassenassistent of een onderwijsassistent. Voor muziek en bewegingsonderwijs zetten wij vakleerkrachten in. Voor een beperkt aantal dagdelen per week kunnen wij specialisten inzetten: dyslexiespecialist, gedragsspecialist, intern begeleider, orthopedagoog, fysiotherapeut, logopedist, psychomotorisch therapeut en een plusklas.