Obs ’t Heidemeer is een openbare “modern-traditionele” basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook veilig en thuis moeten voelen. Wanneer leerlingen goed in hun vel zitten, kunnen ze zich het beste ontwikkelen. Op cognitief, sociaal en fysiek gebied. Wij willen onze kinderen begeleiden en stimuleren een volgende stap te nemen. Wij hebben daarbij hoge verwachtingen. Natuurlijk maken we gebruik van onze brede onderwijservaring. Maar we zetten ook wetenschappelijk inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen in. Kenmerken van onze school zijn vertrouwen, structuur, welbevinden en respect.

Wij staan voor ruimte en aandacht voor ieder kind. Voor kinderen die moeiteloos leren, voor kinderen die er meer moeite voor moeten doen. Samen sterk is onze slogan: