Ziekmelden

U kunt uw kind ziekmelden door voor 8:30 een bericht te plaatsen in Parro. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis, zonder uw toestemming.

Verlof aanvragen

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor het niet aanwezig zijn van de leerling door situaties die belangrijk zijn. De schooldirecteur kan maximaal 10 extra vrije dagen geven. Dit mag nooit plaatsvinden in de 1e twee weken van een nieuw schooljaar. De leerplichtambtenaar beslist over het niet aanwezig zijn voor belangrijke situaties van meer dan 10 dagen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn. Veelgestelde vragen over de leerplicht en de voorwaarden voor verlofaanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

Bespreek voordat u verlof aanvraagt de casus altijd even met de leerkracht van uw kind. Samen kijken we naar de mogelijkheden binnen de regelgeving.

Het aanvraagformulier voor extra vrije dagen kunt u krijgen bij de directeur van de school.