Een goede communicatie en samenwerking tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Onze leerkrachten richten zich tussen 08:00 en 14:00 uur volledig op het onderwijs aan de leerlingen. Als ouder kunt u in principe elke dag na schooltijd tussen 14:00 en 15:00 uur terecht voor informatie over uw kind (het liefst op afspraak). De schoolleiding is dagelijks tussen 9:00 en 15:00 uur bereikbaar.

Daarnaast organiseren we informatieavonden voor gesprekken in groepsverband en gespreksavonden voor individuele gesprekken met de leerkracht. Schriftelijk wordt informatie gedeeld via de jaarplanning en het ouderportaal Parro.