Wij luisteren naar elkaar en praten op een rustige toon.
We houden onze handen en voeten bij onszelf.
We helpen elkaar.
We zorgen voor elkaar en elkaars spullen.
We werken rustig in de klas en op de gang.