obs ’t Heidemeer

Samen sterk!

Welkom bij ’t Heidemeer. Wij, het team van obs ’t Heidemeer in Sappemeer, stellen onszelf tot doel dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een fijne school. Wij willen graag het best mogelijke onderwijs bieden. Wij kiezen daarom voor “modern-traditioneel onderwijs” waarbij we gebruik maken van moderne methoden en wetenschappelijke inzichten binnen een klassikale aanpak. De leerkracht geeft instructie en draagt steeds meer de verantwoordelijkheid aan de leerling over. De leerkracht laat los wanneer het kan en ondersteunt waar dat (nog) nodig is. Lezen, taal, rekenen en wereldoriĆ«ntatie vormen de basis van ons onderwijs. Natuurlijk is er daarbij aandacht voor communicatie en samenwerking, want samen sta je sterk!

Vertrouwen

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en geven hun het vertrouwen om zich breed te ontwikkelen. Op cognitief, sociaal en fysiek gebied.

Samen sterk

Ouders, leerlingen en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Onze leerlingen leren met en van elkaar. En we werken samen met andere scholen en partners.

Wereld

De wereld is voortdurend in verandering. Wij leren kinderen om grip te krijgen op die wereld, zelf een mening te vormen en respectvol met elkaar om te gaan.

Over ons onderwijs

Obs ’t Heidemeer is een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We vinden het bij ons op school belangrijk dat zowel de kinderen, ouders als leerkrachten zich prettig en veilig voelen. We hopen dit te bereiken door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.Er is ruimte en aandacht voor ieder kind; met alle overeenkomsten en alle verschillen.

Wij typeren ons onderwijs als modern-traditioneel. Wij maken gebruik van moderne methodes om onderwijs te geven. Ook zetten we wetenschappelijke inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen in. Kenmerken van onze school zijn vertrouwen, structuur, welbevinden en respect.

Werken bij

Werken op ’t Heidemeer betekent werken in een rijke onderwijsomgeving. Stichting Ultiem heeft als doel om bij te dragen aan groei en ontwikkeling van al onze leerlingen en professionals. Wil jij leerlingen helpen hun talenten te ontdekken, zodat ze leren mee te bewegen met de steeds veranderende wereld? Kijk dan voor actuele vacatures op ultiemonderwijs.nl.